Kho Lai Xá 1 – Tổng Kho Đá Hưng Thịnh ×
Banner Kho Lai Xá 1
Ảnh đại diện Kho Lai Xá 1

Kho Lai Xá 1

Ô số 1, Lô 8, KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

07:30 - 17:00 hàng ngày

Chỉ đường

Diện tích > 10.000m2, hơn ngàn mẫu đá Granite, liên tục ra mắt sản phẩm đá ốp lát mới lạ, độc đáo.

Xuất xứ: Ấn Độ

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Brazil

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Brazil

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Brazil

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Brazil

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Brazil

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Ấn Độ

Kích thước: Khổ lớn

Xuất xứ: Brazil

Kích thước: Khổ lớn

Miền Nam 0936 478333 Miền Bắc 0936.478.333 Map đá (Dành cho KTS)
Miền Nam 0962.785.156 Miền Bắc 0936.478.333 Map đá (Dành cho KTS)