Kho kim chung – Tổng Kho Đá Hưng Thịnh ×
Banner Kho kim chung
Ảnh đại diện Kho kim chung

Kho kim chung

Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

07:30 - 17:00 hàng ngày

Chỉ đường

Diện tích > 30.000m2. Hàng ngàn mẫu đá đóng kiện và quy cách phân phối cho hầu hết các công trình, kho đá nhỏ trên toàn quốc

Xuất xứ: Ấn Độ

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: Khổ Nhỏ

Miền Nam 0936 478333 Miền Bắc 0936.478.333 Map đá (Dành cho KTS)
Miền Nam 0962.785.156 Miền Bắc 0936.478.333 Map đá (Dành cho KTS)